Tiếng nhật sơ cấp cấp tốc

Chủ nhật02142016

Last update07:44:22 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Khóa học tiếng Nhật Tiếng nhật sơ cấp cấp tốc

Tiếng nhật sơ cấp cấp tốc

Bảng chi tiết khoá học

Bảng chi tiết khóa học lớp sơ cấp cấp tốc của trường Nhật ngữ Lapis:
Lớp Tokkyu
Thời lượng: 4 khóa, 2 buổi/tuần
Giờ học:

  • Thứ 7: 13h30 – 16h30
  • Chủ nhật: 8h30 – 11h30

Điều kiện mở lớp: phải từ 8 học viên trở lên
Học phí:

  • Tokkyu 1 – 2: 2.500.000 đồng/khóa
  • Tokkyu 3 – 4: 2.800.000 đồng/khóa

    Xem tiếp...