Lịch khai giảng các lớp Nhật ngữ | Du học nhật bản Lapis

Chủ nhật07232017

Last update03:52:33 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Khóa học tiếng Nhật Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 7/2017

Lịch khai giảng lớp học Tiếng Nhật tháng 7.2017 tại trường Nhật Ngữ Lapis

Lịch khai giảng chính thức các lớp, các bạn học viên theo dõi ngày khai giảng và liên hệ Hotline Lapis để đăng ký lớp học phù hợp cho mình nhé.

Đặc biệt:

1) Lớp sơ cấp 1 cho người lần đầu học tiếng Nhật:

- Học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00

- Khai giảng ngày 29/7/2017

2) Lớp sơ cấp 2:

- Lớp khai giảng ngày 26/7/2017: Học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15

- Lớp khai giảng ngày 27/7/2017: Học thứ 3-5-7, từ 19h30 đến 21h00

3) Lớp sơ cấp 3:

- Học thứ 3-5-7, từ 17h45 đến 19h15

- Khai giảng ngày 06/7/2017

4) Lớp sơ cấp 5:

- Học thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 19h15

- Khai giảng ngày 10/7/2017

5) Lớp sơ cấp 6:

- Học thứ 3-5-7, từ 17h45 đến 19h15

- Khai giảng ngày 15/7/2017

6) LỚP N5 CẤP TỐC 2.5 THÁNG:

- HỌC LIÊN TỤC THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

- TỪ 8H30 ĐẾN 11H40

7) LỚP N3 HỌC 5 THÁNG:

- HỌC LIÊN TỤC THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

- TỪ 13H30 ĐẾN 14H40

8) LỚP N2 HỌC 5 THÁNG:

- HỌC LIÊN TỤC THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

- TỪ 13H30 ĐẾN 14H40, VÀ CA CHIỀU

9) Lớp luyện thi N3

- Luyện tập 4 kỹ năng

- Khai giảng 28/8/2017

10) Lớp luyện thi N2

- Luyện tập 4 kỹ năng

- Khai giảng 28/8/2017

lich-khai-giang-lop-tieng-nhat-thang-7

lich-khai-giang-tieng-nhat-thang-7-2017