Kotowaza bài 4

Thứ 308212018

Last update07:23:37 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Góc thư giãn Kotowaza bài 4

Kotowaza bài 4

5

 

 1.赤子(あかご)の手(て)をひねる。

“Dễ như trở bàn tay”.
Câu này diễn tả sự đối đầu không cân sức giữa hai bên, một bên mạnh và một bên yếu.
例:こんな仕事、彼にかかれば赤子の手をひねるようなものだろう。
Ví dụ: Công việc đó đối với anh thì dễ như trở bàn tay.
例:チャンピオンにとってその挑戦者をやっつけるのは赤子の手をひねるようなもんだろう。
Ví dụ: Đối với tuyển thủ đó mà đấu với nhà vô địch giống như trứng chọi đá.
Câu thành ngữ ý nghĩa tương tự「赤子の腕をねじる」


2.秋(あき)の日(ひ)はつるべ落(お)とし。
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
Câu này ý nói thời gian trôi qua nhanh ví như câu thành ngữ ở trên bước sang tháng mười tức là vào mùa thu ta có cảm tưởng mau hết ngày vì trời tối rất nhanh.
例:ゲームに夢中になっているうちに、外が真っ暗になっちゃった。やっばり秋の日つるべ落としっていからね。
Ví dụ: Vì mải lo chơi trò chơi điện tử nên không biết trời tối từ bao giờ. Đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Câu thành ngữ tương tự  「秋(あき)の日(ひ)のなた落(お)とし」