Kotowaza bài 1

Thứ 308212018

Last update07:23:37 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Góc thư giãn Kotowaza bài 1

Kotowaza bài 1

4

 

1.上手の手から水が漏る
Bàn tay khéo cũng làm tràn nước

Ý nghĩa: Cho dù một người giỏi đến mức nào, thì cũng có lúc gặp phải sự thất bại trong công việc. Ví dụ như khỉ là loài leo cây giỏi nhưng nó cũng có lúc té từ trên cây. Vận động viên bơi lội cừ khôi cũng có lúc bị dòng nước cuốn trôi.

  :まさかプロのアナウンサーである彼女が、あんな簡単なところを読み間違えるなんて……。上手の手から水が漏ることって本当にあるのね。
Ví dụ: Một phát thanh viên giỏi như cô ấy mà cũng mắc phải lỗi đơn giản như thế. Đúng là bàn tay khéo thì cũng có lúc làm tràn nước.


2. 人事を尽くして天命を待つ
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Ý nghĩa: Khi đã nỗ lực hoàn thành một việc gì đó đến giới hạn của khả năng tức là hết khả năng của mình, thì mọi việc tiếp sau đành phó thác cho những diễn biến khách quan tự nhiên.
 :人事を尽くして天命を待つだ。最大限の努力をしたのだから、結果がどう出ても後悔はない。
Ví dụ: Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Bởi vì đã cố gắng hết sức rồi nên dù kết quả có thể nào thì cũng không hối hận.